top of page

Homøopati  - vejen til selvhelbredelse

 Behandling af Horton Hovedpine

Homøopati en en helhedsorienteret behandlingsform hvis formål er, at stimulere kroppen til selvhelbredelse.

 

Jeg får især mange henvendelser fra personer, som ønsker behandling uden kemi og bivirkninger - og som ikke føler, at den konventionelle medicinske behandling hjælper dem, eller deres pårørende.

Ved hjælp af en dybtgående samtale med dig noterer jeg din oplevelse af hvordan sygdom og symptomer fornemmes, samt årsag.

 

Flere personer med samme diagnose kan opleve sygdom og symptomer forskelligt samt have erfaret forskellige årsager til sygdoms opståen - disse variationer tager homøopatien højde for.  

Fokus på individets oplevelse af symptomer - ikke diagnose

Hovedpiner er et godt eksempel; de fleste har oplevet det i én eller anden form og omfang.

Jeg har behandlet mange som eksempelvis er kommet med spændingshovedpine, migræne, klyngehovedpine eller smerter efter hovedskade. 

Uanset diagnose skal jeg forstå årsag, hvis den er tydelig, ellers den øvrige sygehistorie samt et væld af forskellige oplysninger som altsammen giver et individuelt præg på forløb af sygdom. 

Homøopatiske midler er sikre at indtage og de er udvundet af naturens planter, mineraler eller dyr.  

Homøopatisk medicin

Min præsentation af homøopati på TVDK4: Behandling af person med Horton-;/Klynge- hovedpine

"Mit virke som homøopat udspringer fra dyb fascination af kroppens evne til at helbrede sig selv"

bottom of page